Baza danych odpadowych to system, który został wprowadzony przez Ministerstwo Środowiska w celu zwalczania nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami. Obowiązek rejestracji do BDO obejmuje wielu przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach lub wytwarzają odpady. Nie wiesz, czy Ciebie również to obejmuje? Dowiedz się, na czym polega BDO, kto musi się zarejestrować, a jacy przedsiębiorcy nie podlegają temu obowiązkowi.

Baza danych odpadowych – co to jest?

Baza danych odpadowych jest systemem teleinformatycznym, w którym zawarte są informacje dotyczące podmiotów gospodarczych, wprowadzanych przez nich produktów na rynek oraz odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorców. Rejestracja w bazie danych odpadowych umożliwia gromadzenie wszelkich danych, które powiązane są z gospodarką odpadami oraz dotrzymanie wszelkich obowiązków przez przedsiębiorców. Od 2020 roku rejestr danych odpadowych został rozbudowany o dodatkowe moduły, w których możliwe jest prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań z tytułu gospodarki śmieciami w formie elektronicznej. W rejestrze znajdują się informację, m.in. o:

 • produktach w opakowaniach,
 • bateriach,
 • olejach smarowych,
 • akumulatorach,
 • zużytym sprzęcie RTV.

Jeśli szukasz pomocy w sprawie BDO lub chciałbyś to zlecić doświadczonym specjalistom, sprawdź naszą usługę.

Baza danych odpadowych – kto musi się zarejestrować?

Rejestracja w BDO jest obowiązkowa dla podmiotów gospodarczych, które są zobligowane do prowadzenia ewidencji i sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Obowiązek rejestracji w bazie danych odpadowych mają:

 • podmioty wytwarzające odpady i prowadzące ewidencję odpadów,
 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, oleje, smary, opony, akumulatory, baterie oraz sprzęt elektroniczny,
 • producenci, nabywcy i importerzy opakowań (wewnątrzwspólnotowi).

Zarejestrowanie się w BDO może być również konieczne dla podmiotów, które prowadzą m.in. gabinety stomatologiczne, usługi budowlane, zakłady mechaniczne czy salony kosmetyczne. Warunkiem jednak musi być fakt, że wytwarzane odpady nie są śmieciami komunalnymi, czyli takimi, jakie są produkowane w gospodarstwach domowych.

Rejestracja w Bazie danych odpadowych – kogo nie dotyczy?

Rejestracja w bazie danych odpadowych nie jest wymagana u podmiotów, które nie prowadzą ewidencji odpadów. Oprócz przedsiębiorców tego typu zwolnione są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcami i wykorzystują odpady na potrzeby własne oraz podmioty, które nieprofesjonalnie zbierają odpady opakowaniowe. Przykładem takich podmiotów są sklepy zbierające zużyte świetlówki czy apteki gromadzące przeterminowane leki. Ze zwolnienia podmiotowego i rejestracji w BDO zwolnione są:

 • osoby fizyczne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są przedsiębiorcami wykorzystującymi odpady do własnych potrzeb za pomocą odzysku,
 • producenci odpadów komunalnych,
 • producenci pojazdów wycofanych z eksploatacji (w przypadku, w którym przekażą pojazdy do stacji demontażu lub specjalnego punktu zbierania).

Co ważne – jeżeli podmiot jest wytwórcą odpadów, które powstają w wyniku budowy, remontu, konserwacji, rozbiórki czy napraw jest odpowiedzialny za ich utylizację i ma obowiązek rejestracji do BDO oraz prowadzenia odpowiedniej ewidencji.

Rejestr w Bazie danych odpadowych – składanie wniosku

Aby zarejestrować się w bazie danych odpadowych, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu. Część przedsiębiorców musi zrobić to na własną rękę – wśród takich podmiotów znajdują się, m.in.:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju niektóre produkty (oleje, smary, pojazdy, sprzęt elektroniczny),
 • podmioty prowadzące recykling i odzysk odpadów powstających z oleju, smarów, opon czy opakowań,
 • organizacje (punkty zbierania odpadów, stacje demontażu, zakłady przetwarzania odpadów).

Co ważne – nie wszyscy przedsiębiorcy muszą składać wniosek. W niektórych przypadkach do rejestru BDO podmioty dopisywane są automatycznie przez marszałka województwa. Dotyczy to takich przedsiębiorców, którzy uzyskali m.in.:

 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na podziemne składowanie śmieci,
 • wpis działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • decyzję o gospodarowaniu odpadami wydobywczymi.

Wyżej wymienione sytuacje nie podlegają składaniu wniosku – dopisanie do rejestru BDO odbywa się automatycznie.