Dlaczego piece węglowe nie są ekologiczne?

W piecach węglowych pali się przede wszystkim drewnem oraz węglem kamiennym. Pomijamy sytuacje, w których ludzie próbują utylizować w ten sposób śmieci, w tym resztki jedzenia oraz plastiki. Powstający w ten sposób dym jest bowiem czystą trucizną i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Warto jednak podkreślić, że legalne spalanie drewna i węgla kamiennego też nie pozostaje obojętne dla naszego zdrowia. Produktami lotnymi takiego spalania są bowiem między innymi niespalone węglowodory, tlenki siarki, azotu, tlenek węgla, a także popiół i sadza. Tak naprawdę dym węglowy niczym nie różni się zatem od szkodliwego dymu papierosowego.

Jak zmniejszyć szkodliwość palenia węglem?

Oczywiście istnieją techniki palenia ograniczające szkodliwość powstającego dymu. Na rynku dostępne są też nowoczesne piece węglowe wyposażone w odpowiednie mechanizmy zapewniające odpylanie i odsiarczanie spalin. Do tego można korzystać wyłącznie z najwyższej jakości węgla, który zawiera najmniej szkodliwych węglowodorów. W ten sposób nie zredukujemy jednak emisji szkodliwych gazów do zera. Rozwiązaniem problemu może być wymiana pieca węglowego. W Polsce funkcjonuje obecnie program „Czyste powietrze”. Dzięki niemu można uzyskać dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowocześniejsze, spełniające najwyższe normy albo przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Ekologia na co dzień

Przejście na „ekologiczne media” to nie tylko pozytywne działanie na rzecz środowiska. To również dbałość o własne zdrowie oraz spora oszczędność. Na co zatem warto wymienić piec węglowy? Dobrym pomysłem jest m.in. montaż kotłowni gazowej, ogrzewania elektrycznego, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także instalacji fotowoltaicznej. W ten sposób ogrzewanie domu będzie prostsze i efektywniejsze. Należy przy tym podkreślić, że póki co przejście na odnawialne źródła energii oraz inne, bardziej ekologiczne, jest w pełni dobrowolne. Może się jednak okazać, że w ciągu kilku lub kilkunastu lat różnorodne dyrektywy unijne zmuszą Polskę do wprowadzenia całkowitych zakazów emisji gazów i spalin z popularnych dzisiaj pieców węglowych.

Wymiana pieca węglowego – czy to duża inwestycja? 

Wymiana pieca węglowego z uzyskanym dofinansowaniem nie jest bardzo kosztowną inwestycją. Zwrot wydatków można uzyskać już po kilku latach korzystania z innych  źródeł energii, w szczególności tych odnawialnych. Niezwykle popularne ostatnio są, chociażby panele fotowoltaiczne, które montuje się zarówno na płaskich lub spadzistych dachach, jak i w ogrodach. Na rynku działa wiele firm specjalizujących się w tej dziedzinie.