Obecnie najbardziej powszechnym sposobem radzenia sobie z odpadami w naszym kraju jest ich składowanie. Niestety tego typu metoda nie jest efektywna, a Unia Europejska naciska na wprowadzenie kolejnych form utylizacji.

Odzysk surowców ze zbiórki odpadów komunalnych

Technologia polegająca na metodach segregacji odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych. Odpady gromadzone są w odpowiednich pojemnikach oznaczonych kolorami dla poszczególnych grup odpadów, takich jak papier, szkło, czy plastik. W kolejnym etapie odpady są dodatkowo rozdzielanie ręcznie lub mechanicznie w sortowni i trafiają do różnych punktów, które mogą zająć się ich ponownym przetworzeniem i użyciem.

Kompostowanie

W tym wypadku mamy do czynienia z procesem przerobu materiałów pochodzenia organicznego i zwierzęcego na masę próchniczą, która powstaje w wyniku biorozkładu. Ten proces tyczy się tej części materiałów w odpadach komunalnych, które w składzie mają resztki jedzenia, papieru, czy roślin. Jak wynika z danych statystycznych, tego typu odpady stanowią około 23% w gminach.

Kompostowanie jest naturalnym procesem, który zachodzi naturalnie w środowisku. Jednakże używanie specjalistycznych sprzętów pomaga regulować ten proces i znacznie go przyśpieszać. To gwarantuje jeszcze szybszy rozkład i wykorzystanie odpadów.

Utylizacja termiczna

Wszystkie procesy wiążące się z termiczną utylizacją odpadów generują gazy, które powinny być stale odczyszczane. Jednakże głównie ze względu na bardzo wysokie koszty pełnego oczyszczania, technologie termiczne nie są stosowane w przypadku najmniejszych jednostek.

Przez to nowoczesne spalarnie odpadów powstają na terenach, gdzie przysługuje im obsługa kilkuset tysięcy mieszkańców. Koszt wybudowania takiego obiektu, to często kilka miliardów złotych. Oczywiście spotyka się oferty tańszego wybudowania, jednakże w takim wypadku należy liczyć się z przestarzałymi metodami spalania, które nie są efektywne i niestety bardziej niebezpieczne dla środowiska.

W naszym kraju metody termiczne wykorzystywane są przede wszystkim do utylizacji odpadów szczególnie niebezpiecznych. Bo tutaj koszt spalania jest drugorzędny w porównaniu do wartości życia i zdrowia innych ludzi.