Kilka słów o systemie BDO

System BDO służy przechowywaniu i zarządzaniu informacjami dotyczącymi procesu gospodarowania odpadami m.in. gruzem, nieczystościami budowlanymi, oponami, sprzętem elektronicznym oraz akumulatorami i bateriami. Baza umożliwia przeglądanie informacji o ilości wytwarzanych odpadów w kraju, stopnia wykorzystania ich w procesie recyklingu czy dostępnych składowisk śmieci. W ramach złożonego systemu funkcjonuje rejestr BDO – ewidencja podmiotów, które wprowadzają na rynek produkty i produkty w opakowaniach, przetwarzają je oraz gospodarują różnymi rodzajami odpadów. Internetowy rejestr to od 1 stycznia 2021 roku jedyna możliwość raportowania działalności związanej z gospodarowaniem odpadami dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji.

Czym jest karta przekazania odpadów?

Karta przekazania odpadów (KPO) to dokument wystawiany przez wytwórcę, który jest przekazywany kolejnym podmiotom wraz z wydaniem posiadanych odpadów. Dostarcza informacji na temat sposobu oraz miejsca zagospodarowania śmieci na każdym etapie ich podróży do miejsca utylizacji lub recyklingu. Od wejścia w życie przepisów dotyczących ewidencji BDO kartę przekazania odpadów uzupełnia się wyłącznie z poziomu platformy rejestru BDO.

Za wystawienie karty odpowiada podmiot przekazujący. Następnie KPO przechodzi w posiadanie podmiotu transportującego, który wraz z odpadami dostarcza dokument dla przejmującego. Na tym etapie przejmujący potwierdza odbiór odpadów, uzupełnia dane dotyczące ilości dostarczonych odpadów – ich masy oraz datę i godzinę przyjęcia, a transportujący zatwierdza transport.

Czy można zmienić miejsce przekazania odpadu w razie pomyłki?

Internetowy rejestr BDO ułatwia zarządzanie danymi i ogranicza całą papierologię związaną z uzupełnianiem papierowych druczków, które obowiązywały dawniej wytwórców oraz podmioty uczestniczące w procesie. Niestety, obecnie w przypadku pomyłki nie możesz ponownie wypełnić nowej strony, a rozwiązaniem błędu musisz zająć się z poziomu strony internetowej. Jeśli przy wystawianiu KPO zostały wprowadzone niepoprawne dane dotyczące miejsca przekazania odpadu, możesz zmienić wybór podmiotu transportującego oraz przejmującego tylko w przypadku statusu „planowana”. Jeśli Twoja karta otrzymała status „zatwierdzona” lub „wygenerowane potwierdzenie”jedynym rozwiązaniem jest wycofanie zatwierdzonej karty z systemu BDO. 

Jak wycofać zatwierdzoną kartę w systemie BDO?

Jeśli do systemu zostały wprowadzone błędne dane lub planowane przekazanie odpadów nie odbędzie się, możesz wycofać kartę w systemie BDO. W tym celu przejdź do sekcji kart zatwierdzonych lub kart z wygenerowanym potwierdzeniem – w zależności od aktualnego statusu KPO. W następnym kroku wybierz opcję „Zmiana statusu”, a następnie „Zmień status” i „Wycofaj”. Po wykonaniu tej sekwencji kliknięć otworzy się nowe okno, w którym musisz wpisać powód wycofania karty. Na koniec kliknij przycisk „Potwierdź wycofanie”, który zakończy cały proces. Wycofana karta trafi do zakładki „Wycofane”, gdzie będzie również dostępna dla podmiotu transportującego i przejmującego.

Jeżeli potrzebujesz porady w sprawie gospodarki odpadami, sprawdź naszą podstronę Doradztwo lub skontaktuj się z nami!