Co dokładnie oznacza nielegalny wywóz odpadów?

Przez nielegalny wywóz odpadów rozumiemy taką ich utylizację, która jest niezgodną z obowiązującym prawem. W Polsce zasady z tym związane definiuje Prawo karne, Kodeks wykroczeń.

W uproszczeniu możemy powiedzieć, że wyróżniamy dwa rodzaje odpadów

  • odpady komunalne – to tzw. śmieci “zwykłe”, które powstają jako wynik codziennych ludzkich aktywności. Wyrzuca się je do śmietników komunalnych, które znajdują się w pobliżu domu lub mieszkania.
  • odpady wielkogabarytowe – czyli tzw. “odpady problemowe” – będzie to gruz i inne odpady budowlane, a także wszystkie śmieci wielkogabarytowe, np. meble. By wyrzucić je zgodnie z prawem, należy wynająć specjalny kontener.

Więcej o karach za nieodpowiednie gospodarowanie odpadami budowlanymi przeczytasz w naszym artykule: Co grozi za nielegalny wywóz gruzu?

Nielegalny wywóz odpadów – jakie kary przewiduje prawo?

Zasady w tym zakresie definiuje Prawo karne, w art. 24 Kodeksu wykroczeń, w którym określono wysokość kar za nieodpowiednie gospodarowanie odpadami. W 2021 roku kodeks przewiduje mandat za nielegalny wywóz śmieci w kwocie od 20 do 5 000 zł. Ostateczna cena, jaką przyjdzie zapłacić za wykroczenie, zależy od indywidualnego charakteru sprawy, w tym przede wszystkim ilości odpadów oraz ich charakteru.

Warto także wiedzieć, że gruzu i innych dużych odpadów nie można składować luzem w dużych ilościach, nawet na prywatnym terenie. Dotyczy to zatem właścicieli gruntów o różnym przeznaczeniu, ale także przydomowych ogródków. Tę kwestię reguluje Kodeks wykroczeń (art. 117), który przewiduje za takie działanie mandat karny w wysokości do 1 500 zł. Wynika to z obowiązującego nakazu utrzymania czystości na terenie posesji, której jesteśmy właścicielem.

Dodatkowe kary za nieprawidłowe wyrzucanie odpadów

W przypadku nielegalnego wyrzucania gruzu, odpadów budowlanych czy innych śmieci o dużych gabarytach (np. mebli) do pojemników komunalnych, trzeba liczyć się z ewentualnością kolejnych kar. Będzie to na przykład opłata naliczona przez firmę wywożącą śmieci komunalne, jeśli nasze odpady uszkodzą jej samochód bądź inne maszyny (np. linie sortującą).

Odpady budowlane i wielkogabarytowe wyrzucane do śmietników komunalnych to dodatkowe koszty dla spółdzielni mieszkaniowych. Obecnie wiele osiedli jest monitorowanych, dlatego też łatwo sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za podrzucone śmieci. W takich sytuacjach spółdzielnie mogą obciążyć kosztami lokatorów, którzy wyrzucili odpady nielegalnie. Coraz częściej monitoring umieszczany jest także w lasach i w innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko podrzucania śmieci i tworzenia nielegalnych wysypisk.

Jak zaplanować legalny wywóz odpadów budowlanych i wielkogabarytowych?

Każda większa ilość gruzu, ale także odpadów wielkogabarytowych, wymaga wynajęcia kontenera od specjalistycznej firmy. To bardzo wygodne, ponieważ całą sprawę załatwimy telefonicznie lub przez Internet. Kontener zostanie przywieziony w wyznaczonym przez nas czasie, a po jego napełnieniu zabrany i wywieziony zgodnie z prawem. To nie tylko komfortowe, ale przede wszystkim zgodne z prawem i bezpieczne dla środowiska.

Jeśli szukasz ekologicznego wywozu gruzu w Głogowie lub kontenerów na gruz w Legnicy, sprawdź naszą ofertę.