Czym jest papa budowlana?

Papa to materiał budowlany wykorzystywany przy izolacji pokryć dachowych, a także fundamentów i podziemnych konstrukcji. Powstaje warstwowo w procesie nasączenia wkładki nośnej z włókna (szklanego, poliestrowego lub tekturowego) masą asfaltową lub smołową. Zapewnia ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych i cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Nie pozostaje jednak bez konsekwencji dla środowiska, a odpady z papy po wymianie dachu mogą wydzielać niebezpieczne dla zdrowia i stanu środowiska substancje.

Utylizacja papy powinna odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Papa odpadowa to specjalny rodzaj śmieci budowlanych, który występuje w katalogu odpadów pod kodem 17 03 80 – nie można jej wrzucić do śmietników komunalnych i unieszkodliwiać na własną rękę.

Jak wygląda utylizacja papy dachowej?

Papa odpadowa ze względu na swoje właściwości nie może być składowana we wspólnym kontenerze z pozostałymi odpadami budowlanymi. Prawidłowe postępowanie w przypadku zagospodarowania odpadów tego rodzaju zakłada dostarczenie papy do spalarni. Zakład utylizacji papy zajmuje się unieszkodliwianiem wyrobu w sposób niezagrażający środowisku oraz zdrowiu i życiu innych.

Innym rozwiązaniem jest przekazanie papy odpadowej do recyklingu. Firmy zajmujące się produkcją konglomeratów bitumicznych oferują drugie życie zużytym materiałom po wymianie dachu.

Wywóz papy w kontenerach

W procesie dostarczenia papy do utylizacji zgodnie z prawem pomagają firmy zajmujące się profesjonalnym wywozem śmieci w kontenerach. Decydując się na korzystanie z takich usług, nie trzeba martwić się o prawidłowe zabezpieczenie odpadów i obciążenie karą finansową.

Dla odpadów z papy przewidziany jest oddzielny kontener, który można wynająć na czas odpowiadający okresowi remontu lub wymiany dachu. Istnieje również możliwość wybrania pojemności kontenera – od 2,5 do 10 m³. Firma odbiera zapełniony kontener i przekazuje odpady zakładowi, który profesjonalnie zajmuje się utylizacją papy.

Przy niewielkiej ilości papy, odpady można dostarczyć do gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK-a). Przed realizacją dostawy należy jednak sprawdzić regulamin punktu, ponieważ nie wszystkie miejsca przyjmują papę. Warto również zwrócić uwagę na limity ilościowe, które regulują ilość przyjmowanych odpadów w punkcie.

Utylizacja papy – cena

Ile kosztuje utylizacja papy? Cena wywozu odpadów w kontenerach zależy od liczby wynajmowanych pojemników oraz ich pojemności. Kontener na papę można zamówić już za około 950 złotych. Koszt utylizacja papy w województwie dolnośląskim dla mieszkańców poszczególnych miejscowości może być większy lub mniejszy w zależności od dokładnej lokalizacji zakładu zajmującego się jej przetwórstwem. Zamów kontener na papę online.

Nielegalne składowanie papy – kary finansowe

Korzystanie z usług firm specjalizujących się w transporcie i utylizacji papy ma wiele zalet oraz pozwala uniknąć finansowych konsekwencji. Za składowanie odpadów poremontowych na posesji można otrzymać mandat w kwocie 1 500 złotych. Nielegalny wywóz papy odpadowej, która wywiera szkodliwy wpływ na środowisko i może zagrażać zdrowiu i życiu innych, grozi grzywna w wysokości do 5 000 złotych (lub więcej) – w zależności od rangi wykroczenia.